מערכות להפרדת תנועה בין צלם הוידאו למצלמה והשגת תנועה חלקה בצילום סצנה נעה.